Dyrekcja

Dyrektor PMOW w Podzamczu-Bogdan Kalwat

Wicedyrektor PMOW w Podzamczu – Grażyna Kozioł

  • Nauczyciel dyplomowany
  • Tel (41) 315-10-72
  • e-mail: koziol.g@mowpodzamcze.pl